Skip to main content

záhradné protfólio

Záhrady tvorím s ohľadom na rešpektovanie potrieb človeka v priestore ako v celku. Záhradu vnímam ako súčasť vášho domova, obytného priestoru. mala by vás lákať a vťahovať do svojho čara prirodzenosti. Mala by vám poskytnúť momenty prekvapenia, nadšenia a radosti.

záhrada nemá byť umelo pôsobiacou nehybnou kompozíciou

Je súčasťou obytného priestoru, záhrada je miestom kde radi trávite čas, tak aby ste sa tam cítili prirodzene. V mojej tvorbe sú základom záhrad tvalkové výsadby vysádzané v spoločenstvách. Následne sú dopĺňané krami a stromami tak, aby vytvorili harmóniu celku. Scéna meniaca sa počas celého roka. Pohľady navodzujúce harmóniu a krásu pri pobyte v záhrade. Jej koncept je založený na Vás ako užívateľoch, na vašich pocitoch, snoch, vnímaniach.

Kontaktný formulár

Nice to meet you

záhrada secesnej vily v Banskej Štiavnici

záhrada v Art Cafe Banská Štiavnica (koniec leta)

záhrada Ateliéru 100 pri Janíku (začiatok leta)

záhrada v Art Cafe Banská Štiavnica (začiatok leta)

záhrada Ateliéru 100 pri Janíku (začiatok zimy)