verejné priestory

Vytváram s rešpektovaním na okolitú architektúru vnášajúc prírodnú divokosť priamo do mesta. Zeleň v meste môže byť miestom oddychu s prekvapujúcou rozmanitou škálou

zeleň vnímam ako nástroj umožňujúci harmonizovať myseľ človeka

Tak ako chodíme do krajiny a je pre nás zdrojom harmónie, pokoja a inšpirácie, vieme vytvoriť verejné priestory ako oázy krajiny v malom. Individuálny prístup dokáže dodať verejným priestorom emóciu, ktorá ovplyvní širokú verejnosť.

Kontaktný formulár

Radničné námestie 22
969 01 Banská Štiavnica

+421 907 837 084
miriam(at)hustina.sk

Kontaktný formulár